Szkoła Podstawowa Nr 57


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 57

Patron im.gen.Władysława Andersa

Adres Szkoła Podstawowa Nr 57

AKSAMITNA 8
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-858
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 57

583013496
Strona
Regon 00021963200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 57 mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem AKSAMITNA 8. Nr tel. do szkoły podstawowej to 583013496. Numer fax: 583000548. Instytucja szkolna ma lokalizację na terenie gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem sp57gda.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00021963200000.

Szkoła Podstawowa Nr 57 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 212, z czego 100 stanowiły uczennice, a 112 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 41 nauczycieli, z czego 28 na cały etat oraz 13 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,15. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 85 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 23742 uczniów w powiecie przypada 85 innych szkół podstawowych (279,32 na placówkę), a średnia w województwie to 224,51 (153341 dzieci w wieku szkolnym na 683 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gdańsk: 128
  • w gminie Gdańsk: 128
  • powiat Gdańsk: 128
  • województwo pomorskie: 749

Mapa