Gdańska Szkoła Podstawowa "lingwista" Im. Zjednoczonej Europy


Najważniejsze informacje - Gdańska Szkoła Podstawowa "Lingwista" Im. Zjednoczonej Europy

Patron ZJEDNOCZONA EUROPA

Adres Gdańska Szkoła Podstawowa "Lingwista" Im. Zjednoczonej Europy

Św. Barbary 1
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-753
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gdańska Szkoła Podstawowa "Lingwista" Im. Zjednoczonej Europy

583014327
Strona
Regon 19137682000105
Organ prowadzący "OŚWIATA - LINGWISTA" NCE SP. Z O. O.

Gdańska Szkoła Podstawowa "lingwista" Im. Zjednoczonej Europy mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Św. Barbary 1. Numer tel. do szkoły podstawowej to 583014327. Nr faksu: 583014327. Jednostka szkolna działa na terytorium gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.szkola.gda.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 19137682000105. Organ rejestracyjny dla Gdańska Szkoła Podstawowa "lingwista" Im. Zjednoczonej Europy to gmina.

Gdańska Szkoła Podstawowa "lingwista" Im. Zjednoczonej Europy uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 85 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 23742 uczniów w powiecie przypada 85 innych szkół podstawowych (279,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 224,51 (153341 uczniów na 683 placówek).

Mapa