Liceum Ogólnokształacące Teb Edukacja Dla Dorosłych W Gdańsku


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształacące Teb Edukacja Dla Dorosłych W Gdańsku

Adres Liceum Ogólnokształacące Teb Edukacja Dla Dorosłych W Gdańsku

Heweliusza 11
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-890
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Liceum Ogólnokształacące Teb Edukacja Dla Dorosłych W Gdańsku

583058027
Regon 30087914100395
Organ prowadzący TEB Edukacja Sp. z o.o.

Liceum Ogólnokształacące Teb Edukacja Dla Dorosłych W Gdańsku mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Heweliusza 11. Telefon do liceum to 583058027. Numer fax: 583217121. Szkoła licealna mieści się na terytorium gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową liceum można odwiedzić pod adresem www.teb.pl. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 30087914100395. Instytucja rejestracyjna dla Liceum Ogólnokształacące Teb Edukacja Dla Dorosłych W Gdańsku to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 73 licea, a województwo pomorskie - 346. Na 8379 uczniów w powiecie przypada 73 innych liceów (114,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 100,74 (34856 uczniów na 346 placówek).

Mapa