Szkoła Podstawowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4

Patron Król Kazimierz Jagiellończyka

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4

Łąkowa 61
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-769
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4

583015431
Strona
Regon 00073699400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 znajduje się w miejscowości Gdańsk pod adresem Łąkowa 61. Nr tel. do szkoły podstawowej to 583015431. Faks: 583054810. Placówka edukacyjna mieści się na terenie gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.republikapl/sp_cztery. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00073699400000.

Szkoła Podstawowa Nr 4 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 324, z czego 158 to uczennice, a 166 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 37 nauczycieli, z czego 25 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,08. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 85 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 23742 uczniów w powiecie przypada 85 innych szkół podstawowych (279,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 224,51 (153341 uczniów na 683 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gdańsk: 128
  • w gminie Gdańsk: 128
  • powiat Gdańsk: 128
  • województwo pomorskie: 749

Mapa