Miejskie Przedszkole W Raciążu


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole W Raciążu

Adres Miejskie Przedszkole W Raciążu

Kilińskiego 62B
Miejscowość Raciąż
Kod pocztowy 09-140
Gmina miasto Raciąż
Powiat płoński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole W Raciążu

236791049
Regon 14101496100000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole W Raciążu mieści się w miejscowości Raciąż pod adresem Kilińskiego 62B. Telefon do przedszkola to 236791049. Faks: 236791181. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Raciąż, powiat płoński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 14101496100000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 150, z czego 86 stanowiły dziewczynki, a 64 stanowili uczniowie. Powiat płoński ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1253 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (44,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa