Samorządowe Przedszkole W Strzegowie


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Strzegowie

Adres Samorządowe Przedszkole W Strzegowie

Ciechanowska 20
Miejscowość Strzegowo
Kod pocztowy 06-445
Gmina Strzegowo
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole W Strzegowie

236794037
Regon 13050116400000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W Strzegowie mieści się w miejscowości Strzegowo pod adresem Ciechanowska 20. Telefon do przedszkola to 236794037. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Strzegowo, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 13050116400000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 83, z czego 48 stanowiły dziewczynki, a 35 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2. Powiat mławski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1170 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (90 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Strzegowo: 2
  • w gminie Strzegowo: 3
  • powiat mławski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa