Miejsko - Gminne Przedszkole W Drobinie


Najważniejsze informacje - Miejsko - Gminne Przedszkole W Drobinie

Adres Miejsko - Gminne Przedszkole W Drobinie

Przyszłość 14
Miejscowość Drobin
Kod pocztowy 09-210
Gmina Drobin
Powiat płocki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejsko - Gminne Przedszkole W Drobinie

242601084
Regon 00090407800000
Organ prowadzący Gmina

Miejsko - Gminne Przedszkole W Drobinie znajduje się w miejscowości Drobin pod adresem Przyszłość 14. Nr tel. do przedszkola to 242601084. Nr faksu: 242601084. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Drobin, powiat płocki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00090407800000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce to 164, z czego 75 to dziewczynki, a 89 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,5. Powiat płocki ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1825 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (76,04 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Drobin: 2
  • w gminie Drobin: 5
  • powiat płocki: 65
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa