Miejsko - Gmine Przedszkole


Najważniejsze informacje - Miejsko - Gmine Przedszkole

Adres Miejsko - Gmine Przedszkole

Ciechanowska 8
Miejscowość Glinojeck
Kod pocztowy 06-450
Gmina Glinojeck
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejsko - Gmine Przedszkole

236740064
Regon 13000469000000
Organ prowadzący Gmina

Miejsko - Gmine Przedszkole znajduje się w miejscowości Glinojeck pod adresem Ciechanowska 8. Nr tel. do przedszkola to 236740064. Numer fax: 236740064. Przedszkole działa na obszarze gminy Glinojeck, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 13000469000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 172, z czego 84 stanowiły dziewczynki, a 88 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1222 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (58,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Glinojeck: 4
  • w gminie Glinojeck: 5
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa