Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Adres Gimnazjum Nr 2

Ogrodowa 6
Miejscowość Czerwionka-Leszczyny
Kod pocztowy 44-238
Gmina Czerwionka-Leszczyny
Powiat rybnicki
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

324229628
Regon 27656813000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Czerwionka-Leszczyny pod adresem Ogrodowa 6. Numer tel. do szkoły to 324229628. Numer fax: 324229628. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem g2leszczyny.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27656813000000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce to 258, z czego 122 stanowiły dziewczynki, a 136 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 30 nauczycieli, z czego 23 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,29. Powiat rybnicki ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 2217 uczniów w powiecie przypada 13 innych placówek gimnazjalnych (170,54 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Czerwionka-Leszczyny: 11
  • w gminie Czerwionka-Leszczyny: 17
  • powiat rybnicki: 36
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.88-1.07-0.94
2006-3.5-0.67-0.36
2007-6.49-0.97-0.79
2008-5.09-1.52-1.73
2009-1.820.16-0.58
2010-1.72-1.39-0.92
2011-6.42-1.4-1.72
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.72-0.370.17
2006-4.03-1.34-0.33
2007-3.97-0.85-0.36
2008-2.96-0.17-0.29
2009-1.67-0.55-0.41
2010-2.55-1.75-0.78
2011-5.33-0.30.32

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum