Akademickie Liceum Ogólnokształcące W Rzeszowie


Najważniejsze informacje - Akademickie Liceum Ogólnokształcące W Rzeszowie

Adres Akademickie Liceum Ogólnokształcące W Rzeszowie

Rudnickiego 2
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-225
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Akademickie Liceum Ogólnokształcące W Rzeszowie

178661143
Regon 69038964400000
Organ prowadzący Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowi

Akademickie Liceum Ogólnokształcące W Rzeszowie mieści się w miejscowości Rzeszów pod adresem Rudnickiego 2. Nr tel. do szkoły to 178661143. Faks: 178661228. Szkoła licealna mieści się na obszarze gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest wyższe szkoły niepaństwowe. Portal internetowy szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.alo.rzeszow.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 69038964400000. Instytucja rejestracyjna dla Akademickie Liceum Ogólnokształcące W Rzeszowie to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 125, z czego 85 stanowiły wychowanki, a 40 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 2 w pełnym wymiarze godzin oraz 25 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 0,08. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 47 liceów, a województwo podkarpackie - 291. Na 7382 uczniów w powiecie przypada 47 innych licealnych szkół średnich (157,06 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,85 (39823 wychowanków w wieku licealnym na 291 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Rzeszów: 67
  • w gminie Rzeszów: 67
  • powiat Rzeszów: 67
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa