Iii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Iii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron Maria Skłodowska-Currie

Adres Iii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi

Marii Zaborowskiej 2
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Iii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi

598454785
Regon 77160115900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Iii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Marii Zaborowskiej 2. Nr tel. do liceum to 598454785. Fax: 598453798. Liceum ma lokalizację na terenie gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.zso3.slupsk.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 77160115900000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 76, z czego 38 stanowiły uczennice, a 38 stanowili licealiści. Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 licea, a województwo pomorskie - 346. Na 2022 uczniów w powiecie przypada 32 innych jednostek licealnych (63,19 na placówkę), a średnia w województwie to 100,74 (34856 uczniów na 346 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski ustny podstawowy 37,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 58,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 32 48,20 % -
język polski pisemny podstawowy 32 51,70 % -
język polski ustny podstawowy 32 75,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 54,00 % -
język angielski ustny podstawowy 64,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 59,80 % -
język niemiecki ustny podstawowy 62,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski ustny podstawowy 37,00 % 6 (z 11) 6 (z 11) 6 (z 11) 65 (z 82)
język rosyjski pisemny podstawowy 58,00 % 5 (z 10) 5 (z 10) 5 (z 10) 46 (z 82)
matematyka pisemny podstawowy 48,20 % 11 (z 39) 11 (z 39) 11 (z 39) 138 (z 367)
język polski pisemny podstawowy 51,70 % 11 (z 39) 11 (z 39) 11 (z 39) 149 (z 366)
język polski ustny podstawowy 75,20 % 9 (z 40) 9 (z 40) 9 (z 40) 94 (z 365)
język angielski pisemny podstawowy 54,00 % 20 (z 38) 20 (z 38) 20 (z 38) 215 (z 356)
język angielski ustny podstawowy 64,50 % 13 (z 38) 13 (z 38) 13 (z 38) 116 (z 352)
język niemiecki pisemny podstawowy 59,80 % 8 (z 30) 8 (z 30) 8 (z 30) 64 (z 218)
język niemiecki ustny podstawowy 62,50 % 8 (z 31) 8 (z 31) 8 (z 31) 66 (z 220)

Mapa