Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 W Słupsku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 W Słupsku

Patron Gustaw Morcinek

Adres Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 W Słupsku

Leszczyńskiego 17
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 W Słupsku

598457066
Strona
Regon 00090814200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 W Słupsku mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Leszczyńskiego 17. Numer telefonu do szkoły to 598457066. Nr fax: 598417955. Placówka szkolna znajduje się na terenie gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp4slupsk.pl. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00090814200000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 W Słupsku edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 611, z czego 266 to uczennice, a 345 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 75 nauczycieli, z czego 69 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 11,5. Powiat słupsk ma zarejestrowane 13 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 4738 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół podstawowych (364,46 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 224,51 (153341 uczniów na 683 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa