Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10

Patron im. Polonii

Adres Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10

Kulczyńskiego 1A
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10

598454770
Strona
Regon 00531595500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Kulczyńskiego 1A. Numer telefonu do szkoły to 598454770. Numer fax: 598454770. Szkoła podstawowa znajduje się na terenie gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp10slupsk.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00531595500000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 647, z czego 325 to dziewczynki, a 322 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 71 nauczycieli, z czego 59 na pełen etat oraz 12 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,92. Powiat słupsk ma zarejestrowane 13 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 4738 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół podstawowych (364,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 224,51 (153341 uczniów na 683 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa