Przedszkole Miejskie Nr 25 Im. Kubusia Puchatka W Słupsku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 25 Im. Kubusia Puchatka W Słupsku

Patron Kubuś Puchatek

Adres Przedszkole Miejskie Nr 25 Im. Kubusia Puchatka W Słupsku

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 25 Im. Kubusia Puchatka W Słupsku

598452577
Strona
Regon 22111454000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 25 Im. Kubusia Puchatka W Słupsku znajduje się w miejscowości Słupsk pod adresem POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1. Numer tel. do przedszkola to 598452577. Numer faksu: 598452577. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy przedszkola odwiedzimy pod adresem www.puchatek.slupsk.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 22111454000000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 132, z czego 71 to dziewczynki, a 61 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 12. Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo pomorskie - 702. Na 2197 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (68,66 na placówkę), a średnia w województwie to 43,55 (30569 dzieci w wieku przedszkolnym na 702 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa