Szkoła Podstawowa Nr 9


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 9

Patron kmdr por. Stanisław Hryniewiecki

Adres Szkoła Podstawowa Nr 9

Małachowskiego 9
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 9

598400610
Regon 00024271400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 9 mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Małachowskiego 9. Telefon do szkoły podstawowej to 598400610. Numer faksu: 598422786. Placówka edukacyjna działa na obszarze gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp9.slupsk.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00024271400000.

Szkoła Podstawowa Nr 9 rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 296, z czego 159 to dziewczynki, a 137 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 43 nauczycieli, z czego 34 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,78. Powiat słupsk ma zarejestrowane 13 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 4738 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół podstawowych (364,46 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 224,51 (153341 dzieci w wieku szkolnym na 683 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa