Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1

Patron Noblistów Polskich

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1

Szczecińska 60
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1

598433178
Strona
Regon 77160265000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Szczecińska 60. Numer tel. do szkoły zawodowej to 598433178. Fax: 598433178. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.zsp1slupsk.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 77160265000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 241, z czego 141 to uczennice, a 100 to kursanci. Powiat słupsk ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo pomorskie - 115. Na 831 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (83,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 118,92 (13676 uczniów na 115 placówek).

Mapa