Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4

Patron Orzeł Biały

Adres Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4

Banacha 17
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4

598417950
Strona
Regon 77127065600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 znajduje się w miejscowości Słupsk pod adresem Banacha 17. Numer telefonu do gimnazjum to 598417950. Faks: 598417950. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gim4.slupsk.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 77127065600000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 457, z czego 228 stanowiły gimnazjalistki, a 229 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 54 nauczycieli, z czego 52 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 26. Powiat słupsk ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 2148 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (179 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 164,24 (69965 gimnazjalistów na 426 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.950.620.62
20062.411.941.94
2007-0.821.11.1
20081.334.14.1
2009-0.07-6.79-6.79
20103.52-6.21-6.21
20112.25-7.62-7.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.61-0.83-0.83
20062.34-0.81-0.81
2007-3.96-0.44-0.44
2008-0.240.150.15
2009-0.68-6.46-6.46
20102.33-8.43-8.43
20110.63-7.88-7.88

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa