I Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące

Adres I Liceum Ogólnokształcące

Szkolna 5
Miejscowość Łosice
Kod pocztowy 08-200
Gmina Łosice
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące

833573303
Strona
Regon 71235160700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Łosice pod adresem Szkolna 5. Numer telefonu do liceum to 833573303. Numer faksu: 833573303. Liceum działa na terytorium gminy Łosice, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową liceum można odwiedzić pod adresem www.losice.strefa.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 71235160700000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są również klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów pobierających edukację w placówce była równa 378, z czego 251 to licealistki, a 127 stanowili wychowankowie. Powiat łosicki ma zarejestrowane 5 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 598 uczniów w powiecie przypada 5 innych placówek licealnych (119,6 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 122 65,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 94 69,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 122 75,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 28 80,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 65,00 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 6) 52 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 69,30 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 6) 244 (z 767)
matematyka pisemny podstawowy 75,70 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 6) 76 (z 784)
język rosyjski pisemny podstawowy 80,20 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 6) 87 (z 395)

Mapa