I Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Kopernika W Toruniu


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Kopernika W Toruniu

Patron Mikołaj Kopernik

Adres I Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Kopernika W Toruniu

Zaułek Prosowy 1
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Kopernika W Toruniu

566227418
Strona
Regon 00021456300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

I Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Kopernika W Toruniu znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Zaułek Prosowy 1. Numer tel. do liceum to 566227418. Nr faksu: 566227418. Liceum ma lokalizację na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www liceum można odwiedzić pod adresem www.1lo.torun.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00021456300000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba licealistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 686, z czego 464 to uczennice, a 222 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 54 nauczycieli, z czego 37 na pełen etat oraz 17 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2,18. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 licea, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 6098 uczniów w powiecie przypada 32 innych liceów (190,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,86 (32129 uczniów na 346 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 220 68,40 % -
język polski ustny podstawowy 220 76,00 % -
język angielski ustny podstawowy 79,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 89,10 % -
matematyka pisemny podstawowy 220 86,20 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 87,70 % -
język niemiecki ustny podstawowy 90,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 68,40 % 4 (z 35) 4 (z 35) 4 (z 35) 10 (z 330)
język polski ustny podstawowy 76,00 % 7 (z 35) 7 (z 35) 7 (z 35) 82 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 79,30 % 7 (z 35) 7 (z 35) 7 (z 35) 23 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 89,10 % 5 (z 35) 5 (z 35) 5 (z 35) 14 (z 316)
matematyka pisemny podstawowy 86,20 % 4 (z 35) 4 (z 35) 4 (z 35) 7 (z 329)
język niemiecki pisemny podstawowy 87,70 % 4 (z 24) 4 (z 24) 4 (z 24) 11 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 90,00 % 6 (z 24) 6 (z 24) 6 (z 24) 15 (z 195)

Mapa