Publiczne Przedszkole W Wysokiej


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Wysokiej

Adres Publiczne Przedszkole W Wysokiej

Szkolna 53
Miejscowość Wysoka
Kod pocztowy 46-300
Gmina Olesno
Powiat oleski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Wysokiej

343582570
Regon 53159546200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Wysokiej znajduje się w miejscowości Wysoka pod adresem Szkolna 53. Nr tel. do przedszkola to 343582570. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Olesno, powiat oleski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 53159546200000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 20, z czego 7 stanowiły dziewczynki, a 13 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 3 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,5. Powiat oleski ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo opolskie - 359. Na 1283 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (53,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wysoka: 1
  • w gminie Olesno: 18
  • powiat oleski: 52
  • województwo opolskie: 561

Mapa