Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice

Adres Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice

Parkowa 39
Miejscowość Szychowice
Kod pocztowy 22-530
Gmina Mircze
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice

846510241
Regon 95107557900028
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice znajduje się w miejscowości Szychowice pod adresem Parkowa 39. Telefon do szkoły podstawowej to 846510241. Faks: 846510241. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terytorium gminy Mircze, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 95107557900028. Organ rejestrujący dla Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice to gmina.

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 43, z czego 24 to dziewczynki, a 19 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,26 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,83. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 37 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 3757 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół podstawowych (101,54 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Szychowice: 1
  • w gminie Mircze: 3
  • powiat hrubieszowski: 38
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa