Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum

249/255
Miejscowość Zawada
Kod pocztowy 97-200
Gmina Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

447109075
Strona
Regon 59072684300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Zawada pod adresem 249/255. Numer tel. do szkoły to 447109075. Faks: 447109075. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zszawada.edupage.org. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 59072684300000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 67, z czego 33 stanowiły gimnazjalistki, a 34 stanowili chłopcy. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 3684 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek gimnazjalnych (147,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.080.060.71
200620.20.36
20073.78-0.640.67
2008-5.730.131.34
20091.97-0.411.83
20100.72-1.81-0.96
20115.330.51.18
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.390.99-0.12
2006-6.73-0.27-1.51
2007-1.65-1.6-0.87
20080.96-1.99-1.41
2009-4.62-2.05-1.46
2010-6.35-1.14-1.04
2011-13.230.06-0.12

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa