I Liceum Ogólnokształcące Im. Bolesława Chrobrego W Kłodzku


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące Im. Bolesława Chrobrego W Kłodzku

Adres I Liceum Ogólnokształcące Im. Bolesława Chrobrego W Kłodzku

WOJSKA POLSKIEGO 11
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące Im. Bolesława Chrobrego W Kłodzku

748672600
Regon 89141882100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcące Im. Bolesława Chrobrego W Kłodzku mieści się w miejscowości Kłodzko pod adresem WOJSKA POLSKIEGO 11. Telefon do szkoły to 748672600. Numer fax: 748672600. Szkoła licealna ma lokalizację na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www liceum można znaleźć pod adresem www.chrobry.org. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 89141882100000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 594, z czego 372 stanowiły licealistki, a 222 to wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 43 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10,75. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 25 liceów, a województwo dolnośląskie - 445. Na 1819 uczniów w powiecie przypada 25 innych jednostek licealnych (72,76 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,24 (41046 uczniów na 445 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kłodzko: 12
  • w gminie Kłodzko: 12
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

liceum