Punkt Przedszkolny Przyjaciele Bociana Kajtka


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przyjaciele Bociana Kajtka

Patron Adam Loret

Adres Punkt Przedszkolny Przyjaciele Bociana Kajtka

2
Miejscowość Poniki
Kod pocztowy 11-210
Gmina Sępopol
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przyjaciele Bociana Kajtka

897613443
Regon 00120901500000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przyjaciele Bociana Kajtka znajduje się w miejscowości Poniki pod adresem 2. Telefon do przedszkola to 897613443. Nr fax: 897613443. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Sępopol, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00120901500000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 4, z czego 1 stanowiły dziewczynki, a 3 stanowili uczniowie. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 782 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (60,15 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Poniki: 1
  • w gminie Sępopol: 1
  • powiat bartoszycki: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa