Gimnazjum Im.prof. Stefana Pieńkowskiego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im.prof. Stefana Pieńkowskiego

Patron prof. Stefan Pieńkowski

Adres Gimnazjum Im.prof. Stefana Pieńkowskiego

Szkolna 1
Miejscowość Piątek
Kod pocztowy 99-120
Gmina Piątek
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im.prof. Stefana Pieńkowskiego

247221528
Regon 47223015400016
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im.prof. Stefana Pieńkowskiego znajduje się w miejscowości Piątek pod adresem Szkolna 1. Numer telefonu do gimnazjum to 247221528. Numer faksu: 247221528. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Piątek, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimpiatek.szkolnastrona.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47223015400016.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 192, z czego 92 to uczennice, a 100 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 20 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 6,67. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1715 uczniów w powiecie przypada 10 innych jednostek gimnazjalnych (171,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Piątek: 3
  • w gminie Piątek: 4
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.08-1.791.08
2006-2.6-1.41-2.6
20071.010.291.01
2008-1.08-0.95-1.08
20093.752.713.75
20100.350.970.35
20110.241.080.24
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.39-1.22-1.39
2006-3.49-0.73-3.49
2007-0.32-0.39-0.32
2008-1.69-0.45-1.69
20093.570.533.57
2010-3.07-0.6-3.07
2011-1.210.63-1.21

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa