Szkoła Podstawowa W Szewcach Nadolnych


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Szewcach Nadolnych

Patron im. Bohaterów Walk nad Bzurą

Adres Szkoła Podstawowa W Szewcach Nadolnych

Szewce Nadolne 14
Miejscowość Szewce Nadolne
Kod pocztowy 99-311
Gmina Bedlno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Szewcach Nadolnych

243830044
Regon 00111154600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Szewcach Nadolnych znajduje się w miejscowości Szewce Nadolne pod adresem Szewce Nadolne 14. Numer tel. do szkoły podstawowej to 243830044. Nr faksu: 243830044. Instytucja szkolna mieści się na terytorium gminy Bedlno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00111154600000.

Szkoła Podstawowa W Szewcach Nadolnych edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 109, z czego 42 stanowiły dziewczynki, a 67 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 5566 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (163,71 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Szewce Nadolne: 1
  • w gminie Bedlno: 6
  • powiat kutnowski: 48
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa