Gimnazjum Nr 4


Informacje ogólne

Patron J. Pukowiec
Adres A.Asnyka 36
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322323033
Fax 322323033
Strona
Regon 27655670000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 320
Liczba uczennic 161
Liczba uczniów 159
Całkowita liczba nauczycieli 39
Nauczyciele - pełen etat 28
Nauczyciele - pół etatu 11

Gimnazjum Nr 4 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem A.Asnyka 36. Telefon do szkoły to 322323033. Nr fax: 322323033. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem gim4gliwice.edu.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27655670000000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 320, z czego 161 to gimnazjalistki, a 159 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 39 nauczycieli, z czego 28 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2,55. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych placówek gimnazjalnych (175,37 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa