Gimnazjum Specjalne W Bobrowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne W Bobrowie

Adres Gimnazjum Specjalne W Bobrowie

Bobrowo 7
Miejscowość Bobrowo
Kod pocztowy 78-520
Gmina Złocieniec
Powiat drawski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne W Bobrowie

943671463
Regon 00019408500003
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne W Bobrowie znajduje się w miejscowości Bobrowo pod adresem Bobrowo 7. Numer telefonu do gimnazjum to 943671463. Nr faksu: 943671463. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Złocieniec, powiat drawski , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 00019408500003.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 10, z czego 6 stanowiły uczennice, a 4 to uczniowie. Powiat drawski ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo zachodniopomorskie - 333. Na 1950 uczniów w powiecie przypada 13 innych placówek gimnazjalnych (150 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 148,59 (49482 dzieci w wieku gimnazjalnym na 333 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2003-9.86-9.86-9.86
20045.655.655.65
20053.97-2.53.69
20062.79-1.221.67
20075.51-1.632.65
2008-0.53-1.991.19
2009-22.67-4.15-4.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
2003-8.04-8.04-8.04
20042.72.72.7
200518.980.188.17
20066.28-1.111.77
20073.38-0.70.67
200810.110.272.88
2009-10.86-2.33-1.7

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum