Szkoła Podstawowa W Humięcinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Humięcinie

Adres Szkoła Podstawowa W Humięcinie

Humięcino 20
Miejscowość Humięcino
Kod pocztowy 06-460
Gmina Grudusk
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Humięcinie

236715460
Regon 00115880300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Humięcinie znajduje się w miejscowości Humięcino pod adresem Humięcino 20. Numer telefonu do szkoły to 236715460. Nr fax: 236715460. Szkoła podstawowa znajduje się na terenie gminy Grudusk, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00115880300000.

Szkoła Podstawowa W Humięcinie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 62, z czego 31 stanowiły dziewczynki, a 31 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,2. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6013 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (187,91 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Humięcino: 1
  • w gminie Grudusk: 1
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa