Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20


Informacje ogólne

Adres S. Sempołowskiej 2a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-574
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 226284745
Fax 226284745
Strona
Regon 01300430900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 85
Liczba uczennic 36
Liczba uczniów 49
Całkowita liczba nauczycieli 15
Nauczyciele - pełen etat 11
Nauczyciele - pół etatu 4

Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem S. Sempołowskiej 2a. Numer telefonu do przedszkola to 226284745. Numer fax: 226284745. Przedszkole działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www przedszkola odwiedzimy pod adresem przedszkole20.waw.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01300430900000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 85, z czego 36 to dziewczynki, a 49 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,75. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole