Futura Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Futura Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Futura Gimnazjum Dla Dorosłych

Al. Piłsudskiego 10/14
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-576
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Futura Gimnazjum Dla Dorosłych

895121770
Strona
Regon 14146523800402
Organ prowadzący FUTURA EDUKACJA SP.Z O.O.

Futura Gimnazjum Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Olsztyn pod adresem Al. Piłsudskiego 10/14. Numer tel. do gimnazjum to 895121770. Numer fax: 895121775. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Serwis www gimnazjum można znaleźć pod adresem WWW.FUTURA.EDU.PL. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 14146523800402. Instytucja rejestrująca] dla Futura Gimnazjum Dla Dorosłych to gmina.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat olsztyn ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 5154 uczniów w powiecie przypada 33 innych jednostek gimnazjalnych (156,18 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Mapa