Ii Liceum Ogółnokształcące


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Ogółnokształcące

Patron Konstanty Ildefons Gałczyński

Adres Ii Liceum Ogółnokształcące

K.R. Małłków 3
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-113
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Ogółnokształcące

895272455
Regon 51946010000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Liceum Ogółnokształcące znajduje się w miejscowości Olsztyn pod adresem K.R. Małłków 3. Numer telefonu do liceum to 895272455. Nr fax: 895274591. Liceum funkcjonuje na terytorium gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.zso1.olsztyn.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 51946010000000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość licealistów pobierających naukę w placówce wynosiła 515, z czego 323 to licealistki, a 192 to uczniowie. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 42 licea, a województwo warmińsko-mazurskie - 258. Na 4585 uczniów w powiecie przypada 42 innych licealnych szkół średnich (109,17 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 93,76 (24189 licealistów na 258 placówek).

Mapa