Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych W Olsztynie


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych W Olsztynie

Adres Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych W Olsztynie

Małłków 3
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-113
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych W Olsztynie

895276804
Regon 47327908500505
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych W Olsztynie mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem Małłków 3. Telefon do szkoły to 895276804. Numer fax: 895276807. Liceum znajduje się na terenie gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową liceum znajdziemy pod adresem www.apedukacja.pl. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 47327908500505. Instytucja rejestracyjna dla Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych W Olsztynie to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat olsztyn ma zarejestrowane 42 licea, a województwo warmińsko-mazurskie - 258. Na 4585 uczniów w powiecie przypada 42 innych licealnych szkół średnich (109,17 na placówkę), a średnia w województwie to 93,76 (24189 licealistów na 258 placówek).

Mapa