Gimnazjum Nr 2 Im. Ks.jana Twardowskiego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 Im. Ks.jana Twardowskiego

Patron ks. Jan Twardowski

Adres Gimnazjum Nr 2 Im. Ks.jana Twardowskiego

Szkolna 7
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 Im. Ks.jana Twardowskiego

184412610
Regon 49197026400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 Im. Ks.jana Twardowskiego znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Szkolna 7. Nr tel. do gimnazjum to 184412610. Faks: 184443156. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.g2.edu.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 49197026400000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 356, z czego 164 stanowiły uczennice, a 192 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 41 nauczycieli, z czego 33 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,13. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 2601 uczniów w powiecie przypada 14 innych placówek gimnazjalnych (185,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Nowy Sącz: 26
  • w gminie Nowy Sącz: 26
  • powiat Nowy Sącz: 26
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa