Gimnazjum Nr 18 Dla Dzieci Niesłyszących


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 18 Dla Dzieci Niesłyszących

Patron Marii Góralówny

Adres Gimnazjum Nr 18 Dla Dzieci Niesłyszących

Kamienicka 11a
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 18 Dla Dzieci Niesłyszących

338125308
Regon 07287629400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 18 Dla Dzieci Niesłyszących mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Kamienicka 11a. Nr tel. do gimnazjum to 338125308. Fax: 338125308. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zsddn.republika.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 07287629400000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 23, z czego 8 stanowiły gimnazjalistki, a 15 stanowili chłopcy. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4506 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół gimnazjalnych (145,35 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Mapa