Przedszkole Nr 52


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 52

Adres Przedszkole Nr 52

MORSKIE OKO 15
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-316
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 52

338171644
Regon 07235287500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 52 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem MORSKIE OKO 15. Numer tel. do przedszkola to 338171644. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 07235287500000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 76, z czego 40 to dziewczynki, a 36 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 2,5. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole