Gimnazjum Nr 1 W łysomicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Łysomicach

Adres Gimnazjum Nr 1 W Łysomicach

Warszawska 5
Miejscowość Łysomice
Kod pocztowy 87-148
Gmina Łysomice
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Łysomicach

566783223
Regon 87121191700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W łysomicach znajduje się w miejscowości Łysomice pod adresem Warszawska 5. Telefon do gimnazjum to 566783223. Numer fax: 566783223. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Łysomice, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 87121191700000.

Kształcenie w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 143, z czego 70 stanowiły dziewczynki, a 73 to chłopcy. Powiat toruński ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (182,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.94-1.430.04
20061.20.730.85
2007-1.041.15-0.42
2008-1.25-0.021.32
2009-0.411.632.45
20105.110.382.12
20110.1-0.70.68
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.46-2.7-2.89
20060.77-0.26-2.32
2007-2.8-0.24-1.3
20080.87-0.211.21
2009-0.86-0.99-1.16
20102.19-0.24-0.79
2011-1.71-1.75-1.44

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa