Gimnazjum W Gostkowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Gostkowie

Adres Gimnazjum W Gostkowie

87
Miejscowość Gostkowo
Kod pocztowy 63-910
Gmina Miejska Górka
Powiat rawicki
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Gostkowie

655474202
Strona
Regon 30117500500000
Organ prowadzący EDUKACYJNY ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY GOSTKOWO-NIEPART

Gimnazjum W Gostkowie mieści się w miejscowości Gostkowo pod adresem 87. Telefon do szkoły to 655474202. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Miejska Górka, powiat rawicki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest osoby prawne - przedsiębiorstwa państwowe. Portal internetowy gimnazjum można znaleźć pod adresem www.zsgostkowo.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 30117500500000. Organ rejestrujący dla Gimnazjum W Gostkowie to gmina.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 59, z czego 20 stanowiły gimnazjalistki, a 39 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,08. Powiat rawicki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2093 uczniów w powiecie przypada 11 innych gimnazjów (190,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gostkowo: 1
  • w gminie Miejska Górka: 5
  • powiat rawicki: 39
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa