Publiczne Gimnazjum Im.andrzeja Grubby W Sławkowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im.andrzeja Grubby W Sławkowie

Adres Publiczne Gimnazjum Im.andrzeja Grubby W Sławkowie

Miejscowość Sławkowo
Kod pocztowy 13-214
Gmina Działdowo
Powiat działdowski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 51089232800011
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im.andrzeja Grubby W Sławkowie mieści się w miejscowości Sławkowo pod adresem . Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Działdowo, powiat działdowski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 51089232800011.

Kształcenie w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 126, z czego 64 to gimnazjalistki, a 62 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,67. Powiat działdowski ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2352 uczniów w powiecie przypada 12 innych gimnazjów (196 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sławkowo: 1
  • w gminie Działdowo: 7
  • powiat działdowski: 38
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.290.43-5.15
2006-3.760.56-1.39
2007-7.74-1.63-5.58
2008-2.721.62-3.37
2009-5.03-0.34-1.68
20103.790.78-0.24
2011-5.95-0.57-6
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.610.28-4.53
2006-9.330.27-5.2
2007-9.050.1-6.09
2008-6.370.57-2.88
2009-4.670.460.78
2010-4.3-0.94-1.72
2011-2.140.05-3.62

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum