I Liceum Ogólnokształcace


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcace

Patron Eugeniusza Romera

Adres I Liceum Ogólnokształcace

Jana Pawła II 41
Miejscowość Rabka-Zdrój
Kod pocztowy 34-700
Gmina Rabka-Zdrój
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcace

182677030
Strona
Regon 49289082800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcace znajduje się w miejscowości Rabka-Zdrój pod adresem Jana Pawła II 41. Telefon do liceum to 182677030. Numer faksu: 182677030. Szkoła licealna funkcjonuje na obszarze gminy Rabka-Zdrój, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem romer.region-rabka.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 49289082800000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość licealistów pobierających naukę w placówce wynosiła 320, z czego 195 to wychowanki, a 125 stanowili uczniowie. W liceum pracuje łącznie 28 nauczycieli, z czego 21 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 3. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 32 licea, a województwo małopolskie - 475. Na 2940 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół licealnych (91,88 na placówkę), a średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rabka-Zdrój: 9
  • w gminie Rabka-Zdrój: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski ustny podstawowy 110 67,50 % 98,00 %
język polski pisemny podstawowy 110 69,50 % 98,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 2 68,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 2 70,00 % -
język angielski ustny podstawowy 108 79,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 108 81,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 110 79,40 % 98,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski ustny podstawowy 67,50 % 6 (z 9) 6 (z 9) 10 (z 30) 219 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 69,50 % 2 (z 9) 2 (z 9) 2 (z 30) 20 (z 448)
język niemiecki pisemny podstawowy 68,00 % 2 (z 5) 2 (z 5) 4 (z 21) 67 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 70,00 % 2 (z 5) 2 (z 5) 4 (z 21) 88 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 79,30 % 2 (z 9) 2 (z 9) 2 (z 29) 47 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 81,80 % 1 (z 9) 1 (z 9) 2 (z 29) 50 (z 440)
matematyka pisemny podstawowy 79,40 % 1 (z 9) 1 (z 9) 1 (z 30) 27 (z 448)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa