Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Patron Janusz Kusociński

Adres Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Kozielska 19
Miejscowość Racibórz
Kod pocztowy 47-400
Gmina miasto Racibórz
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

324154459
Strona
Regon 00083620100001
Organ prowadzący Samorząd województwa

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego mieści się w miejscowości Racibórz pod adresem Kozielska 19. Nr tel. do szkoły to 324154459. Nr faksu: 324154459. Gimnazjum działa na obszarze gminy Racibórz, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest samorząd województwa. Stronę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.smsraciborz.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 00083620100001.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 175, z czego 56 stanowiły dziewczynki, a 119 stanowili gimnazjaliści. Powiat raciborski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół gimnazjalnych (124 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.19-2.371.85
2006-3.55-4.07-0.34
2007-9.72-5.03-3.41
2008-4.74-3.69-4.53
2009-3.48-2.88-3.21
2010-6.88-3.28-4.01
2011-3.82-4.68-3.2
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.46-2.061.53
20060.7-3.26-0.3
2007-8.71-3.55-3.5
2008-1.64-2.5-3.81
2009-4.64-4.08-4.02
2010-6.41-4.13-5.18
2011-4.2-3.63-3.26

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa