Społeczne Gimnazjum Dla Dorosłych Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego "szkoła"


Najważniejsze informacje - Społeczne Gimnazjum Dla Dorosłych Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego "Szkoła"

Adres Społeczne Gimnazjum Dla Dorosłych Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego "Szkoła"

Opawska 81
Miejscowość Racibórz
Kod pocztowy 47-400
Gmina miasto Racibórz
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczne Gimnazjum Dla Dorosłych Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego "Szkoła"

324159917
Strona
Regon 27108084200135
Organ prowadzący Raciborskie Towarzystwo Oświatowe "Szkoła"

Społeczne Gimnazjum Dla Dorosłych Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego "szkoła" znajduje się w miejscowości Racibórz pod adresem Opawska 81. Nr tel. do gimnazjum to 324159917. Fax: 324159917. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Racibórz, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.rtoszkola.eu. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27108084200135. Organ rejestracyjny dla Społeczne Gimnazjum Dla Dorosłych Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego "szkoła" to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat raciborski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek gimnazjalnych (124 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Mapa