Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5

K. Miarki 4
Miejscowość Racibórz
Kod pocztowy 47-400
Gmina miasto Racibórz
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00084479000000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 znajduje się w miejscowości Racibórz pod adresem K. Miarki 4. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na obszarze gminy Racibórz, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest samorząd województwa. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 00084479000000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 40, z czego 23 to słuchaczki, a 17 stanowili kursanci. Powiat raciborski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 925 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (102,78 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa