Gimnazjum Nr 5 Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 5 Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 5 Im. Jana Pawła Ii

Opawska 81
Miejscowość Racibórz
Kod pocztowy 47-400
Gmina miasto Racibórz
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 5 Im. Jana Pawła Ii

324190343
Strona
Regon 27630012000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 5 Im. Jana Pawła Ii mieści się w miejscowości Racibórz pod adresem Opawska 81. Telefon do szkoły to 324190343. Nr faksu: 324150343. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Racibórz, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimnazjum5.raciborz.com.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 27630012000000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 194, z czego 80 stanowiły gimnazjalistki, a 114 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 28 nauczycieli, z czego 17 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,55. Powiat raciborski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek gimnazjalnych (124 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Racibórz: 27
  • w gminie Racibórz: 27
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200210.0510.0510.05
20036.096.096.09
200512.36-2.371.85
2006-3.78-4.07-0.34
20070.48-5.03-3.41
2008-4.33-3.69-4.53
2009-28.85-2.88-3.21
2010-8.28-3.28-4.01
2011-22.81-4.68-3.2
Rok Szkoła Gmina Powiat
200213.9913.9913.99
200317.2717.2717.27
200510.95-2.061.53
2006-5.84-3.26-0.3
20075.9-3.55-3.5
2008-22.05-2.5-3.81
2009-3.85-4.08-4.02
2010-6.06-4.13-5.18
2011-20.99-3.63-3.26

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa