Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. św. Teresy


Najważniejsze informacje - Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. Św. Teresy

Patron św. Teresa

Adres Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. Św. Teresy

1 Maja 14C
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-410
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. Św. Teresy

814445002
Strona
Regon 43053071300083
Organ prowadzący Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. św. Teresy mieści się w miejscowości Lublin pod adresem 1 Maja 14C. Numer telefonu do liceum to 814445002. Fax: 814445002. Liceum funkcjonuje na terytorium gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową liceum znajdziemy pod adresem www.zsdlublin.eu. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 43053071300083. Instytucja rejestracyjna dla Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. św. Teresy to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat lublin ma zarejestrowane 70 liceów, a województwo lubelskie - 385. Na 10743 uczniów w powiecie przypada 70 innych szkół licealnych (153,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 113,58 (43729 uczniów na 385 placówek).

Mapa