Gimnazjum Specjalne W Sosw


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne W Sosw

Adres Gimnazjum Specjalne W Sosw

Limanowskiego 9
Miejscowość Bartoszyce
Kod pocztowy 11-200
Gmina miasto Bartoszyce
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne W Sosw

897622871
Strona
Regon 28003130200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne W Sosw mieści się w miejscowości Bartoszyce pod adresem Limanowskiego 9. Numer telefonu do gimnazjum to 897622871. Fax: 897622871. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Bartoszyce, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.soswbartoszyce.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 28003130200000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce to 54, z czego 24 stanowiły uczennice, a 30 to uczniowie. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1900 uczniów w powiecie przypada 12 innych jednostek gimnazjalnych (158,33 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Mapa