Gimnazjum Nr 3 W Bartoszycach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3 W Bartoszycach

Adres Gimnazjum Nr 3 W Bartoszycach

Leśna 1
Miejscowość Bartoszyce
Kod pocztowy 11-200
Gmina miasto Bartoszyce
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3 W Bartoszycach

897621830
Strona
Regon 51945554600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 W Bartoszycach znajduje się w miejscowości Bartoszyce pod adresem Leśna 1. Numer telefonu do gimnazjum to 897621830. Faks: 897621832. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Bartoszyce, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.lesiabart.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51945554600000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 34, z czego 19 stanowiły gimnazjalistki, a 15 stanowili chłopcy. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1900 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (158,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Mapa