Szkoła Podstawowa Nr 33 Im. Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 33 Im. Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci

Adres Szkoła Podstawowa Nr 33 Im. Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci

Strakomskiej 13
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-689
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 33 Im. Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci

895414286
Strona
Regon 00444826900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 33 Im. Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem Strakomskiej 13. Numer tel. do szkoły to 895414286. Fax: 895414286. Jednostka szkolna działa na obszarze gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp33.olsztyn.pl. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00444826900000.

Szkoła Podstawowa Nr 33 Im. Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 264, z czego 132 to uczennice, a 132 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 19 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 4,75. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 9794 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (296,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Olsztyn: 66
  • w gminie Olsztyn: 66
  • powiat Olsztyn: 66
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa