Niepubliczny Punkt Przedszkolny "dolina Muminków"


Najważniejsze informacje - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Muminków"

Adres Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Muminków"

382
Miejscowość Kamienica
Kod pocztowy 34-608
Gmina Kamienica
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Regon 12128893500000
Organ prowadzący MARTA WĄCHAŁA

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "dolina Muminków" znajduje się w miejscowości Kamienica pod adresem 382. Przedszkole działa na obszarze gminy Kamienica, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 12128893500000. Organ rejestracyjny dla Niepubliczny Punkt Przedszkolny "dolina Muminków" to gmina.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat limanowski ma zarejestrowane 33 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2019 uczniów w powiecie przypada 33 innych przedszkoli (61,18 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa