Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa

Fabryczna 6
Miejscowość Stara Wieś
Kod pocztowy 05-430
Gmina Celestynów
Powiat otwocki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

227897046
Strona
Regon 00114671100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Stara Wieś pod adresem Fabryczna 6. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 227897046. Faks: 227897046. Jednostka szkolna znajduje się na obszarze gminy Celestynów, powiat otwocki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.spstarawies.pl. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00114671100000.

Szkoła Podstawowa rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 224, z czego 104 to uczennice, a 120 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 19 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,8. Powiat otwocki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7970 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (227,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stara Wieś: 2
  • w gminie Celestynów: 7
  • powiat otwocki: 60
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa